Saytning to'liq versiyasi
09.01.2023 Эълон Навбатдан ташкари умумий йигилиш 2023 йил 18 январь
09.11.2022 Протокол навбатдан ташкари умумий йигилиш 2022 йил 21 октябрь
30.09.2022 Эълон навбатдан ташкари умумий йигилиш 30.09.2022 йил
22.07.2022 Акциядорлар умумий йигилиш баёни, карори 2022 йил 30 июнь
11.04.2022 Эълон акциядорларга 2022 йил 15 апрель