» Материалы за Июнь 2017 года

эълон умумий йигилиш

Э Ъ Л О Н  !

 

«Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

 

2017 йил «14 июнь » куни соат 16=00 дан бошлаб , «Хоразмсувкурилиш» акциядорлдик жамияти акциядорларининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунларига багишланган навбатдаги умумий йигилиши , жамият биносининг мажлислар залида булиб утади.

 

       Жамият акциядорларини руйхатга олиш соат 15=00 дан бошлаб амалга оширилади.

 

1.  2016 йил якунлари буйича ижро органи хисоботи ва бизнес режанинг бажарилишини тасдиклаш.

2. Жамият бошкарув раисининг мехнат шартномаси муддатини тухтатиш ёки узайтириш   масаласини тасдиклаш .

3.  Жамият Кузатув кенгашининг хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .

4.  Жамият Тафтиш  комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .

5. 2016 йил якуни  буйича  аудитор текшируви  хулосасини  куриб чикиш ва 2017 йилга аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш.

6.  Жамиятнинг  2016 йил якуни буйича молиявий хисоботларини тасдиклаш .

7.  2016 йил якуни буйича фойдани таксимлаш , дивиденд микдори ва уни бериш тартибини тасдиклаш.

8. Жамиятнинг  2017 йил  учун  бизнес  режасини тасдиклаш .

9. Жамият Кузатув кенгаши , Тафтиш комиссияси ва ижро органи аъзоларини такдирлаш микдорини белгилаш:

10. Жамиятда, корпоратив бошкарув тизимини мустакил ташкилот томонидан бахоланишини тасдиклаш.

11. «Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамиятининг 2017-2021 йиллар буйича ривожлантириш стратегиясини тасдиклаш.

12.  Янгиарик туман Хокимлигининг 2017 йил 2 июндаги № 1-703 сонли мурожаати тугрисида.

 

            МАНЗИЛ : Хоразм вилояти, Урганч шахри, Саноатчилар кучаси -1 уй.

 

Мурожаат  учун  телефонлар:   224-52-83, + 99890-648-01-13

 

Ёнингизда шахсингизни тасдикловчи хужжат паспорт ва инн - гувохномаси булиши суралади.

 

 

 

                                                                                                    «Хоразмсувкурилиш» АЖ

                                                                                                            Кузатув кенгаши