» Материалы за Май 2017 года

Эълон корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича

«Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамияти

 Жамиятда, корпоратив бошкарув тизимини бахолаш

учун мустакил ташкилотларни танлаш буйича

танлов ЭЪЛОН килади.

 

 

   Корпоратив бошкарув кодексида белгиланган ташкилотлар танловда иштирок этиш хукукига эга.

  Танловдаги таклифлар куйидаги хужжатларни уз ичига олади:

    Корпоратив бошкарув тизимида утказилган бахолашнинг дастлабки киймати билан танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчисининг таклифи :

   Ходимлар штатида тегишли корпоратив бошкарувчи ёки кимматли кагозлар бозори мутахасссиси аттестатига эга булган аудиторлик ташкилотлари :

   Давлат руйхатидан утказилган гувохномасининг аудиторлик ташкилотлари учун берилган аудиторлик фаолияти билан шугулланиш хукуки лицензияси ва кимматли кагозлар бозорининг профессионал иштирокчилари учун берилган кимматли кагозлар бозорининг профессионаллик фаолияти билан шугулланиш хукуки лицензияларининг нусхалари :

    Жамиятда корпоратив бошкарув тизими бахоланишининг утказилган даври -2016-2017 йил .

    Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш мудддати 2017 йил «10» май соат 12: 00 гача

                Танловда иштирок этиш учун таклифлар буйича : Хоразм Вилояти Урганч шахри Саноатчилар кучаси 1 уйда жойлашган «Хоразмсувкурилиш» АЖнинг тел: 224-52-83, +99890-648-01-13 телефон ракамига ёки  xsq_oaj_2766@umail.uz  электон почта манзилига мурожаат килишингиз мумкин. 

    Маъсул шахс : М. Бобониязов

      Танлов утказилиши буйича тушунтиришлар ва руйхатга олиш билан боглик хужжатлар тугрисидаги маълумотларни куйидаги телефон ракамлари оркали олишингиз мумкин.  тел: 224-52-83, +99890-648-01-13

 

                Белгиланган муддатдан кейин такдим этилган таклифлар хакикий деб хисобланмайди.

 

 

                                                                                               «Хоразмсувкурилиш» АЖ

                                                                                                         Кузатув  кенгаши